Sunday, November 20, 2011

10.
Usłysz mój krzyk
Przyleć
Podaj mi dłoń
I nigdy nie opuszczaj.

No comments:

Post a Comment